Info Geofysica

Grondradar (GPR of Ground Penetrating Radar) is een reflectietechniek, waarbij een beeld van de ondergrond gemaakt wordt. Een elektromagnetische puls wordt met een radarantenne de grond ingestuurd, bij diëlektrische contrasten (zoals scheidingen van bodemlagen, objecten e.d.) zal de golf gereflecteerd worden. Een grondradarantenne wordt over de grond voortbewogen (bijv. met de hand, auto of quad). Door een serie metingen in een lijn over het maaiveld uit te voeren wordt een radargram verkregen. Dit radargram wordt vervolgens geïnterpreteerd op de aanwezigheid van kabels en leidingen ; laagscheidingen; objecten e.d.

Grondradar is een detectiewijze, waarmee op een niet-destructieve wijze grondlagen en objecten in de ondergrond zijn waar te nemen. Het concept van radio reflectietechniek is niet nieuw, maar GT Frontline heeft hier innovatieve impulsen aan weten te geven.

De snelheid van de reflectie wordt berekend in Nano-seconden en verder omgerekend naar diepte in meters. Er zijn grondradarsystemen met verschillende frequenties beschikbaar in de range van 10 Mhz tot 2500 Mhz. Hiermede wordt het dieptebereik en de resolutie van de hyperbolen bepaald. Verschil in antenne om tot de juiste resultaten van de onderzoeksvraag te komen.

Ontwikkelingen in de markt, specifiek in het kader van de wet WION en daarmee het voorkomen van graafschades, vragen een meer gebruiksvriendelijke en begrijpelijke praktische aanpak. GT Frontline heeft hier op een innovatieve manier op ingespeeld.

Grondradar is een toepassing, waarbij metalen- en niet-metalen kabels en leidingen gedetecteerd kunnen worden.

De innovatieve detectiemethode brengt praktisch alle ondergrondse infra van kabel- en leidingeigenaren digitaal in beeld. Dit voorkomt schade aan kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden en voorkomt zowel directe- als indirecte kosten, maar ook hinder en zelfs imago schade wordt voorkomen.