GT Frontline Geofysica in hart en ziel

Sinds 1992 is de oprichter van GT Frontline is actief in de wereld van de geofysica. Dat vindt u terug in het bedrijf en de samenwerkingen. De recent in samenwerking met Liander geïntroduceerde InfraRadar is daar een goed voorbeeld van.

De InfraRadar is een kleine grondradar oftewel Ground Penetrating Radar(GPR). Speciaal ontwikkeld om op eenvoudige wijze snel objecten in de ondergrond op te kunnen sporen tot een standaard diepte van 2m-mv. Bovendien is de bediening op de praktijk afgestemd. Bijvoorbeeld om graafschade te voorkomen door de Klic-kaart te combineren met de radardata, zodat je met de InfraRadar in het veld kan kijken navigerend op de Klic-kaart waar de kabels en leidingen nu precies liggen.

Daarnaast worden er ondersteuning geleverd in de vorm van scholing vanuit onze ervaring aan klanten of wordt er desgewenst assistentie geleverd bij het inmeten en uitwerken van locaties.GPR

Zonder te concureren met klanten worden er ook vanuit GT Frontline inmeet werkzaamheden verricht. Het voordeel is hierbij dat we met de door ons ontwikkelde en verkochte apparatuur ook zelf werkzaam zijn, wat de hard en software scherp houdt.


Opleiding

Geofysica blijft voor de meeste mensen "even wennen". Bij de één is dat een paar uur, bij de ander een paar dagen. dat is afhankelijk van o.a. de achtergrond en interesse. Het is niet zo dat bijvoorbeeld een grondwerker het langzamer oppikt dan een technisch ingenieur. De één ziet gelijk wat hij een half uur later in de kuil tegenkomt en leert daardoor relatief ook erg snel. Alleen vraagt het een paar uur extra ondersteuning hoe een computer ruwweg werkt. Verder wordt er ondersteunend advies gegeven aan de klant hoe hij de methode zo bedrijfs economisch gunstig mogelijk kan worden ingezet (o.a. logistiek). 

 

Partners

GT Frontline werkt nauw samen met een aantal andere gespecialiseerde bedrijven met veel kennis in huis op het gebied van geofysische apparatuur, positionering, elektronica en kunststof techniek.

Van de meeste in eigen huis ontwikkelde geofysische apparatuur is een patent aanwezig.

Naast opleiding is het verrichten van veel projecten, zowel in het binnenland als het buitenland, de belangrijkste stimulans geweest voor de verdere uitbouw van het bedrijf. Vanuit deze praktijkervaring van meer dan 2000 locaties verspreid over de hele wereld is er kennis opgebouwd en uitgewisseld. Deze kennis werd gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen voor vele uiteenlopende toepassingen.
Vooral complexere geofysische metingen zijn een uitdaging om innovatieve oplossingen te ontwikkelen.
De ontwikkelde apparaten zijn daardoor in de loop der jaren sterk verbeterd, zowel de hardware als de daarbij behorende software.

Voorbeelden van proefprojecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd en die hebben geleid tot verdere ontwikkeling van de grondradarapparatuur en de daarbij behorende software, hebben te maken met:


Ondergrondse infra

  • inmeten kabels en leidingen van huisaansluitingen – Alliander
  • controle K&L ondergrondse gasdistributiestations – Gasunie
  • opsporen van pvc reparatiestukken – Vitens


Civiele techniek

  • onderzoeken methodiek om dikte van kleipakketten op dijken – waterschap Scheldestromen
  • controle detectielussen in samenwerking met HIG


Cultuur historie

  • in kaart brengen van hunebedden –provincie Drenthe


Gemeentelijke dienst

  • controle rondom stabiliteit van moerriool –gemeente Arnhem


Spoorwegen

  • ontwikkeling nieuwe randapparatuur voor lokaliseren van kabels en leidingen –Prorail


Archeologie

  • inmeten van ondergrondse graftombes – kerk in Brugge


Grondradar is breed inzetbaar en uitdagend om vernieuwende oplossingen te bedenken samen met partners. Wij nodigen u uit om gezamenlijk tot nieuwe producten te komen.