Partners

GT Frontline werkt nauw samen met een aantal andere gespecialiseerde bedrijven met veel kennis in huis op het gebied van geofysische apparatuur, positionering, elektronica en kunststof techniek.

Van de meeste in eigen huis ontwikkelde geofysische apparatuur is een patent aanwezig.