Software

Het unieke van de InfraRadar® is de combinatie van digitale informatie met de radarbeelden gecombineerd met een juiste en nauwkeurige positiebepaling met een GPS-RTK GNSS. Het combineren van verschillende informatiebronnen, zoals de Klic met zijn GBKN oriëntatie en de netwerkleidingen van gas, riolering, elektra plus de GPS informatie en de radarbeelden geven een totaal overzicht. Deze informatie heeft men onder handbereik op de laptop of tablet beschikbaar, zodat “real-time” informatie gebruikt en verwerkt kan worden. De informatie, die is vastgelegd, kan op verschillende wijzen opgeslagen worden, zoals AutoCad en Microstration in leesbare DXF bestanden/3D bestanden (x,y,z, en radardata) of als tekstbestanden.

Ground Penetrating Radar is een reflectietechniek.
Een elektromagnetische golf wordt met een radarantenne de grond ingestuurd, bij diëlectrische contrasten (zoals scheidingen van bodemlagen, objecten e.d.) zal de golf gereflecteerd worden.

Foto 1: Standaard beelden met een grondradar. Alleen een radarbeeld is niet veelzeggend.

Foto 2: Unieke innovatieve ontwikkeling van digitale (KLIC) informatie naast de radarbeelden.

Foto 3: Unieke innovatieve ontwikkeling digitale (KLIC) positie in de radarbeelden.